Πρώτο στο σύνολο και τα νεανικά κοινά ήταν την Τετάρτη το Κους Κους με τηλεθέαση 12,2 και 14,8% αντίστοιχα. Το Super Star έκανε 9,9 στο σύνολο και 10 στα νεανικά, ενώ το Πολύ Μπλα Μπλά 12 στο σύνολο και 9,2 στα νεανικά.