Πρώτο στο σύνολο και τα νεανικά κοινά ήταν τη Δευτέρα το Κους Κους το Μεσημέρι, με π��σοστά 14,9 και 20,2%.

Το Super Star έκανε τηλεθέαση 11,3 και 12,7% αντίστοιχα και το Πολύ Μπλα Μπλα 12,5 και 10.