Πρώτη παρέμεινε σε τηλεθέαση στα νεανικά κοινά η «Πρωινή Μελέτη» και πρώτη η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» στο σύνολο.

Σύμφωνα με τα μηχανάκια της AGB

Νεανικά Κοινά

Πρωινή Μελέτη: 23,5%

Καλημέρα: 14,8%

Πάνω στην Ώρα: 14,7%

Κοινωνία Ώρα Mega:13,1%

Καλημέρα Ελλάδα: 12,7%

Πρώτη Γραμμή: 8,3%

Πρωινή Ενημέρωση: 6,9%

Σύνολο

Καλημέρα Ελλάδα: 22,9%

Κοινωνία Ώρα Mega: 18,7%

Καλημέρα: 17,6%

Πρωινή Μελέτη: 10,9%

Πρωινή Ενημέρωση: 9,6%

Πάνω στην Ώρα: 8,1%

Πρώτη Γραμμή: 7,5%