Πρώτη ήταν στα ποσοστά για τα νεανικά κοινά η εκπομπή Π��ωινή Μελέτη με 21,6%.

Ακολούθησαν: Καλημέρα Ελλάδα με 16,8%, Κοινωνία ώρα MEGA με 13,9%, Πάνω στην ώρα με 13,3%, Καλημέρα με 12,9%, Πρώτη γραμμή με 6,1% και Πρωινή ενημέρωση με 4,3%.

Στο σύνολο τα νούμερα διαμορφώθηκαν ως εξής. Καλημέρα Ελλάδα 20,6%, Καλημέρα 19%, Κοινωνία ώρα MEGA 18%, Πρωινή Μελέτη 13%, Πάνω στην ώρα 8,8%, Πρωινή ενημέρωση 8,1% και Πρώτη γραμμή 6%.