Η εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο» σημείωσε στο σύνολο κοινού 27,8% και 16,2% στα νεανικά κοινά. Η πρωινή εκπομπή της ΝΕΤ «Σαββατοκύριακο» σημείωσε 22,9% και 13% σε σύνολο και νεανικά κοινά, αντίστοιχα.