Ποσοστό 18,5% στα νεανικά κοι��ά και 14,2% στο σύνολο σημείωσε το «Κους κους το μεσημέρι». 10,6% στα νεανικά και 10,1% στο σύνολο κοινού σημείωσε το «SuperStar» και το «Πολύ μπλα μπλα» 7,1% και 9,4% σε νεανικά και σύνολο αντίστοιχα.