Μπροστά ήταν και την Παρασκευή στο σύνολο το Κους Κους με τηλεθέαση περίπου στο 10,3%.

Το Super Star είχε στο σύνολο τηλεθέαση περίπου 9,8% και το Πολύ Μπλα Μπλα περίπου 8,5%.