Μπροστά στο σύνολο ήταν τη Δευτέρα το «Πολύ Μπλα Μπλά» με τηλεθέαση 12,5%. Ακο��ούθησαν το «Κους Κους» με 11, 6 και το «Super Star» με 7,8%.

Στα νεανικά κοινά πρώτο ήταν το «Κους Κους» με 13,4% και ακολούθησαν το «Πολύ Μπλα Μπλα» με 12,1% και το «Super Star» με 7,2%.