Πρώτο σε σύνολο και νεανικά κοινά ήταν την Τετάρτη το Super Star, με τηλεθέαση 12,7% και 16,6%, αντίστοιχα.

Το Κους Κους έκανε 12,4 στο σύνολο και 16,4% στα νεανικά κοινά, ενώ το Πολύ Μπλα Μπλά, που λόγω απεργίας πρόβαλε best of είχε αντίστοιχα ποσοσστά τηλεθέασης 7,6% και 5,4%.