Πρώτο ήταν το «Κους Κους το μεσημέρι» την Τρίτη σε σύνολο και νεανικά κοινά στα ποσοστά τηλεθέασης της μεσημεριανής ζώνης.

Νεανικά Κοινά

Κους Κους το μεσημέρι: 16,1%

Super Star: 11,8%

Πολύ Μπλα Μπλα: 9,4%

Σύνολο

Κους Κους το μεσημέρι:11,4%

Super Star: 11,2%

Πολύ Μπλα Μπλα: 10,6%