Πρώτη τερμάτισε ανάμεσα στις απογευματινές εκπομπές το «Αξίζει να το Ζεις» στο σύνολο τηλεθέασης. Πρώτο τερμάτισε το «Δέστε τους» στα νεανικά κοινά.

Σύνολο

Αξίζει να το ζεις: 11,7%

Δέστε τους: 11,1%

Φώτης και Μαρία Live:6,5%

Νεανικά Κοινά

Δέστε τους: 16,4%

Αξίζει να το ζεις: 11,7%

Φώτης και Μαρία Live: 10,1%