Πρώτη ήταν η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» σε σύνολο και νεανικά κοινά στα ποσοστά τηλεθέασης.

Σύνολο

Καλημέρα Ελλάδα 25,5%

Κοινωνία Ώρα Mega: 16,8%

Καλημέρα: 16,4%

Πρωινή Ενημέρωση: 12,7%

Πρωινή Μελέτη: 9%

Πάνω στην Ώρα: 6,6%

Πρώτη Γραμμή: 6,6%

Νεανικά Κοινά

Καλημέρα Ελλάδα: 19,5%

Πρωινή Μελέτη: 18,3%

Πάνω στην Ώρα: 12,7%

Καλημέρα: 9,7%

Πρωινή Ενημέρωση: 9,7%

Πρώτη Γραμμή: 7,9%

Κοινωνία Ώρα Mega: 7,6%