Στο 25,1% στο σύνολο και 13,2% στα νεανικά κοινά διαμορφώθηκε την Κυριακή η τηλεθέαση του Mega Σαββατοκύριακο. Αντίστοιχα το Σαββατοκύριακο της ΝΕΤ είχε τηλεθέαση 5,1% στο σύνολο και 2,5 στα νεανικά κοινά.