Πρώτο ήταν το Κους Κους και την Παρασκευή 11/02, το οποίο σημειωτέον όλη την εβδομάδα που μας πέρασε κύλησε χωρίς την Κατερίνα Καραβάτου, που ήταν άρρωστη.

Συγκεκριμένα, το μεσημεριανό του Alpha κυμάνθηκε στο 12.2% στο σύνολο και στο 16.5% στα νεανικά κοινά, ενώ την ίδια ώρα ο μέσος όρος του Super Star κυμαινόταν στο 9.3% στο σύνολο και το 9.4% στις ηλικίες 15-44.

Σημειώνουμε ότι το Πολύ Μπλά Μπλα στο Alter μεταδόθηκε σε επανάληψη λόγω της 24ωρης απεργίας στο κανάλι του Μπουρναζίου και τα ποσοστά του κυμάνθηκαν στο 7.5% για το σύνολο και 8% για τα νεανικά κοινά.