Πρώτο ήταν το «Κους Κους το μεσημέρι» σε σύνολο και νεανικά κοινά την Τετάρτη.

Το ραβασάκι της AGB έδειξε

Νεανικά Κοινά

Κους Κους το μεσημέρι: 14,8%

Super Star: 11,3%

Πολύ Μπλα Μπλα: 7,5%

Σύνολο

Κους Κους το μεσημέρι: 11,9%

Super Star: 10,6%

Πολύ Μπλα Μπλα: 10,2%