Πρώτο ήταν την Τετάρτη το δελτίο ειδήσεων του Mega σε σύνολο και νεανικά κοινά. Το κεν��ρικό δελτίο έπιασε 18,3% στα νεανικά κοινά και 23,9% στο σύνολο. Ακολούθησαν:

Νεανικά Κοινά

Alpha:16,1%

Star: 14,5%

Ant1 : 11,2%

Alter: 11,2%

Σύνολο

Alter: 17%

Alpha: 13%

Ant1: 11,1%

Star: 8,7%