Πρώτο στο σύνολο ήταν την Παρασκευή το Καλημέρα Ελλάδα με ποσοστό περίπου 19,9% ��αι ακολούθησε το Κοινωνία Ώρα Mega με 16,8% περίπου.


Τα ποσοστά για τις υπόλοιπες εκπομπές είναι περίπου τα εξής:

Καλημέρα του Alter: 12,98%

Πρωινή Ενημέρωση: 12,7%

Πρωινή Μελέτη: 8,7%

Πρώτη Γραμμή: 8,56%.

Πάνω στην Ώρα: 5,9%