Το κεντρικό δελτίο της ΝΕΤ, με καλεσμένο τον Ν. Χατζηνικολάου, έκλεισε την εβδομάδα πιάνοντας την Παρασκευή:

Για το τέταρτο 21:00- 21:14 5%. Από τις 21:15 μέχρι 21: 29 5.4% από τις 21:30 μέχρι τις 21:44 4.9% και από τις 21:45 μέχρι τις 21:59 3.5%. Τα νούμερα αυτά κάνουν μέσο όρο περίπου 4.7%.

Στα νεανικά κοινά: 21:00 – 21:14 3.7%, 21:15 – 21: 29 2.5%, 21:30 – 21:44 2.6%, 21:45-21:59 2.6%. Τα νούμερα αυτά κάνουν μέσο όρο περίπου 2,8%.