Πρώτο παρέμεινε σε σύνολο και νεανικά κοινά το «Πρωινό mou» στα ποσοστά τηλεθέασης.

Σύμφωνα με τα μηχανάκια της AGB

Νεανικά Κοινά

Πρωινό mou: 24,5%

��αφές με την Ελένη: 15,3%

10 με 1 μαζί: 11,4%

Σύνολο

Πρωινό mou: 23,1%

10 με 1 μαζί: 14%

Καφές με την Ελένη: 12,4%