Πρώτο στο σύνολο και τα νεανικά κοινά ήταν την Τετάρτη το Κους Κους με ποσοστά 14,3 και 16%, αντίστοιχα.

Το Super Star έκανε 10,1% στο σύνολο και 10,5% στα νεανικά, ενώ το Πολύ Μπλα Μπλα έκανε αντίστοιχα 11,8 και 10,7%.