Πρώτο στο σύνολο ήταν την Τετάρτη το Καλημέρα Ελλάδα με ποσοστό 20,8%. Ακολούθησαν το Κοινωνία Ώρα Mega με 19,6%, η Καλημέρα του Alter με 16,8%, η Πρωινή Ενημέρωση με 11,4%, η Πρωινή Μελέτη με 9,3%, το Πάνω στην Ώρα με 7,8% και η Πρώτη Γραμμή με 7,7%.

Στα νεανικά κοινά πρώτη ήταν η Πρωινή Μελέτη με 16,3% και ακλούθησαν το Καλημέρα Ελλάδα με 14,7%, το Πάνω στην Ώρα με 14,5%, η Κοινωνία Ώρα Mega με 11,2%, η Καλημέρα του Alter με 10,8%, η Πρώτη Γραμμή με 8,6% και η Πρωινή Ενημέρωση με 6,9%.