Ανατροπή έκανε ο Γ. Παπαδάκης, που κατάφερε να επικρατήσει εκτός από το σύνολο και στα νεανικά κοινά στα ποσοστά τηλεθέασης.

Νεανικά Κοινά

Καλημέρα Ελλάδα: 17,7%

Πρωινή Μελέτη:16,5%

Κοινωνία Ώρα Mega: 11,5%

Πάνω στην Ώρα: 10,7%

Καλημέρα: 9,7%

Πρώτη Γραμμή: 7,1%

Πρωινή Ενημέρωση: 5,5%

Σύνολο

Καλημέρα Ελλάδα: 22,4%

Κοινωνία Ώρα Mega: 17,7%

Καλημέρα: 15,1%

Πρωινή Ενημέρωση:10,9%

Πρωινή Μελέτη: 10,7%

Πάνω στην Ώρα: 7,4%

Πρώτη Γραμμή: 7%