Πρώτο ήταν το δελτίο ��ιδήσεων του Star στα νεανικά κοινά και πρώτο το δελτίο ειδήσεων του Mega στο σύνολο.

Νεανικά Κοινά

Star: 21,3%

Mega: 18,8%

Alpha: 13,8%

Alter: 12,1%

Ant1: 10,3%

Σύνολο

Mega: 26,4%

Alter: 18,2%

Alpha: 12,1%

Star: 11,7%

Ant1: 10,4%