Πρώτος ήταν τη Δευτέρα στο σύνολο ο Γ. Παπαδάκης, με ποσοστό 20,2%. Ακολούθησαν η «Κοινωνία Ώρα Mega» με 17,8%, η Καλημέρα του Alter με 16,8%, η Πρωινή ��νημέρωση με 12,8%, η Πρωινή Μελέτη με 9,9, το Πάνω στην Ώρα με 8,9 και η Πρώτη Γραμμή με 6,6%.

Στα νεανικά κοινά η Πρωινή Μελέτη έκανε 16,2% και ακολούθησαν το Πάνω στην Ώρα με 15,7%, το Καλημέρα Ελλάδα με 13,1%, η Κοινωνία Ώρα Mega με 11,6%, η Πρώτη Γραμμή με 11, η Καλημέρα του Alter με 9,3% και η Πρωινή Ενημέρωση με 6,1%.