Πρώτο σε σύνολο και νεανικά κοινά ήρθε για ακόμη μια ημέρα το «Πρωινό mou». Η σειρά του Star «Μαρία Άγγελε μου», κατάφερε να περάσει στο σύνολο και στα νεανικά την Ελένη και στα νεανικά τους Καραμεροχαριτάτους!

Ενδεικτικά, ο πίνακας της AGB κυμάνθηκε ως εξής:

Στο σύνολο:

«Πρωινό mou»:29%

«10 με 1 μαζί»: 18,1%

«Μαρία Άγγελε μου»: 17,6%

«Καφές με την Ελένη»: 10,2%

Στα νεανικά (15-44):

«Πρωινό mou»: 31,1%

«Μαρία Άγγελε μου»: 21,2%

«10 με 1 μαζί»: 14,6%

«Καφές με την Ελένη»: 13,1%