Προειδοποιητική επιστολή σε 15 χώρες της Ευρώπης έστειλε η Κομισιόν (μεταξύ των οποίων) και η Ελλάδα με την οποία ζητά να πληροφορηθεί σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας «Τηλεόραση χωρίς σύνορα».

Η οδηγία αφορά στην εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά, διαφυλάσσοντας ορισμένους σημαντικούς στόχους δημόσιου συμφέροντος, όπως το δικαίωμα απάντησης και η προστασία των ανηλίκων και των καταναλωτών.

Η Κομισιόν επιθυμεί να εξακριβώσει κατά πόσο έχουν υλοποιηθεί οι σχετικοί κανόνες.

Η προθεσμία που δίνεται στις χώρες για να απαντήσουν είναι 10 εβδομάδες.