Πρώτος βρέθηκε και πάλι ο Γ. Παπαδάκης στο σύνολο τηλεθέασης και πρώτη η «Πρωινή Μελέτη» στα νεανικά κοινά.

Σύνολο

Καλημέρα Ελλάδα: 29,3%

Κοινωνία Ώρα Mega: 22%

Πρωινή Ενημέρωση: 13,9%

Πρωινή Μελέτη: 13,2%

Πρώτη Γραμμή: 9,1%

Πάνω στην Ώρα: 6,9%

Νεανικά Κοινά

Πρωινή Μελέτη: 22%

Καλημέρα Ελλάδα: 16,3%

Κοινωνία Ώρα Mega: 15,8%

Πάνω στην Ώρα: 14%

Πρώτη Γραμμή: 9,7%

Πρωινή Ενημέρωση: 8,6%