Πρώτο σε σύνολο και νεανικά κοινά ήταν την Πέμπτη το Κους Κους με τηλεθέαση 14 και 18,4% αντίστοιχα.

Το Super Star έκανε 11,5% στο σύνολο και 12,4% στα νεανικά κοινά, ενώ το Πολύ Μπλα Μπλα που μετέδωσε bestofείχε αντίστοιχα 5,2 και 4,85 τηλεθέαση.