Πρώτος ήρθε ο Γ. Παπαδάκης στα ποσοστά τηλεθέασης την Τετάρτη σε σύνολο και νεανικά κοινά.

Σύνολο

Καλημέρα Ελλάδα: 29,4%

Κοινωνία Ώρα Mega: 20,6%

Πρωινή Ενημέρωση: 13,4%

Πρωινή Μελέτη: 10%

Πρώτη Γραμμή: 9,1%

Πάνω στην Ώρα: 6,4%

Νεανικά Κοινά

Καλημέρα Ελλάδα: 21,1%

Πρωινή Μελέτη: 19,5%

Κοινωνία Ώρα Mega: 13,3%

Πρώτη Γραμμή: 13,1%

Πάνω στην Ώρα: 11,8%

Πρωινή Ενημέρωση: 8,8%