Πρώτο στο σύνολο ήταν την Τρίτη το Πολύ Μπλα Μπλα με τηλεθέαση 11,6%, ενώ ακολούθησαν το Κους Κους με 10,6 και το Super Star με 9,2%.

Στα νεανικά κο��νά το Κους Κους έκανε 13, το Super Star 12,2% το Πολύ Μπλα Μπλα 10,6.