Πρώτο στο σύνολο ήταν την Πέμπτη το Super Star με ποσοστό τηλεθέασης 12,5%. Ακολούθησαν το Κους Κους με 12,2% και το Πολύ Μπλα Μπλα που παρουσίασε best of με 5,4%.

Στα νεανικά κοινά πρώτο ήταν το Κους Κους με 16,3%, ενώ ακολούθησαν το Super Star με 15,3 και το Πολύ Μπλα Μπλα με 3,9%.