Πρώτος ήταν ο Γ. Παπαδάκης στο σύνολο τ��λεθέασης και πρώτη η εκπομπή «Πρωινή Μελέτη» στα νεανικά κοινά.

Σύνολο

Καλημέρα Ελλάδα: 27,8%

Κοινωνία Ώρα Mega: 21,1%

Πρωινή Μελέτη: 14,4%

Πρωινή Ενημέρωση: 13,8%

Πρώτη Γραμμή: 9,2%

Πάνω στην Ώρα: 7,4%

Νεανικά Κοινά

Πρωινή Μελέτη: 28,4%

Καλημέρα Ελλάδα: 20,8%

Κοινωνία Ώρα Mega: 13,4%

Πάνω στην Ώρα: 10,7%

Πρωινή Ενημέρωση: 8,1%

Πρώτη Γραμμή: 7,9%