Πρώτο στο σύνολο και τα νεανικά κοινά ήταν την Τετάρτη το Κους Κους με ποσοστά τηλεθέασης 10,5% και 16,4 αντίστοιχα.

Το Super Star έκανε 10,1% στο σύνολο και 9,6% στα νεανικά κοινά, ενώ το Πολύ Μπλα Μπλα είχε αντίστοιχα 8,7 και 8%.