Πρώτο στο σύνολο ήταν και την Τρίτη το Πολύ Μπλα Μπλά με τηλεθέαση 11,5%. Ακολούθησαν το Κους Κους με 10,5 και τ�� Super Star με 8,8%.

Στα νεανικά κοινά μπροστά ήταν το Κους Κους με 14,9%, ενώ ακολούθησαν το Super Star με 9,1 και το Πολύ Μπλα Μπλα με 9%.