Πρώτη παρέμεινε η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» στο σύνολο τηλεθέασης και πρώτη η εκπομπή «Πρωινή Μελέτη» στα νεανικά κοινά.

Σύνολο

Καλημέρα Ελλάδα:24,3%

Καλημέρα: 18,2%

Κοινωνία Ώρα Mega: 17,5%

Πρωινή Μελέτη: 9,5%

Πρωινή Ενημέρωση: 9,3%

Πάνω στην Ώρα: 7,8%

Πρώτη Γραμμή: 7,3%

Νεανικά Κοινά

Πρωινή Μελέτη: 18,9%

Καλημέρα Ελλάδα: 18,8%

Κοινωνία Ώρα Mega: 15,3%

Πάνω στην Ώρα: 14,8%

Καλημέρα: 11,2%

Πρώτη Γραμμή: 7,7%

Πρωινή Ενημέρωση: 5%