Πρώτη ήταν η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» σε σύνολο και νεανικά κοινά στα ποσοστά τηλεθέασης.

Σύνολο

Καλημέρα Ελλάδα: 25,3%

Κοινωνία Ώρα Mega: 18%

Καλημέρα: 16,6%

Πρωινή Μελέτη: 10,5%

Πρωινή Ενημέρωση: 10,4%

Πάνω στην Ώρα: 7,2%

Πρώτη Γραμμή: 6,1%

Νεανικά Κοινά

Καλημέρα Ελλάδα: 20,1%

Πρωινή Μελέτη: 17,4%

Καλημέρα: 14,8%

Πάνω στην Ώρα: 13,2%

Κοινωνία Ώρα Mega: 11%

Πρωινή Ενημέρωση: 6,7%

Πρώτη Γραμμή: 6,3%