Πρώτος με αυξημένα ποσοστά τηλεθέασης (πιθανότατα λόγω απουσίας του Αυτιά) ήρθε στο σύνολο ο Γιώργος Παπαδάκης. Πρώτη στα νεανικά κοινά παρέμεινε η «Πρωινή Μελέτη».


Σύνολο


Καλημέρα Ελλάδα: 30%

Κοινωνία Ώρα Mega: 17,9%

Πρωινή Ενημέρωση: 11,4%

Πρωινή Μελέτη: 10,7%

Πρώτη Γραμμή: 8,9%

Πάνω στην Ώρα: 7,3%


Νεανικά Κοινά


Πρωινή Μελέτη: 21,3%

Καλημέρα Ελλάδα: 16,3%

Πάνω στην Ώρα: 10,6%

Κοινωνία Ώρα Mega:10,2%

Πρώτη Γραμμή: 9,8%

Πρωινή Ενημέρωση: 5,3%