Στην πρώτη θέση στης AGB σε σύνολο και νεανικά κοινά ήταν την Πέμπτη το «Δέστε Τους».

Αναλυτικά:

- Σύνολο

Δέστε Τους: 15,4%

Αξίζει Να Το Ζεις: 11,3%

Όσο Υπάρχουν Άνθρωποι: 7,8%

Φώτης & Μαρία Live: 6,7%

- Νεανικά κοινά

Δέστε Τους: 24,1%

Φώτης & Μαρία Live: 13,6%

Αξίζει Να Το Ζεις: 10,6%

Όσο Υπάρχουν Άνθρωποι: 6,8%