«Σχέδιο σύμβασης αναδιοργάνωσης της εταιρείας Ελεύθερη Τηλεόραση ΑΕ (Alter Channel), έλαβαν οι μέτοχοι του καναλιού από την εταρεία Argo Capital Management LTD για λογαριασμό Fund, υπό τη διαχείρισή της», όπως ανακοινώθηκε.


Η εταιρεία ανακοίνωσε ακόμα ότι έχει σταλεί στις πιστώτριες τράπεζες σχέδιο συμφωνίας για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της και την παροχή χρηματοδοτικών διευκολύνσεων.