Πρώτος ήρθε σε τηλεθέαση ο Γιώργος Παπαδάκης στο σύνολο και πρώτη η «Πρωινή Μελέτη» στα νεανικά κοινά.


Σύνολο


Καλημέρα Ελλάδα: 21,8%

Καλημέρα: 18,2%

Κοινωνία Ώρα Mega: 15,5%

Πρωινή Μελέτη: 14,2%

Πρωινή Ενημέρωση: 9,7%

Πρώτη Γραμμή: 8,9%

Πάνω στην Ώρα: 5,9%


Νεανικά Κοινά


Πρωινή Μελέτη: 28,5%

Καλημέρα Ελλάδα: 14,5%

Καλημέρα: 12%

Πάνω στην Ώρα: 9,5%

Κοινωνία Ώρα Mega: 8%

Πρώτη Γραμμή: 7,4%

Πρωινή Ενημέρωση: 5,7%