Πρώτο σε σύνολο και σε νεανικά κοινά βγήκε στη μάχη της τηλεθέασης το «Κους Κους το μεσημέρι» για χθες Δευτέρα 11/04/2011.

Αναλυτικά, ο πίνακας της AGB κυμάνθηκε ως εξής:

Στο σύνολο:

«Κους Κους το μεσημέρι»: 11,1%

«Πολύ Μπλα Μπλα»:10,5%

«Super Star»: 8,7%

Στα νεανικά κοινά:

«Κους Κους το μεσημέρι»: 16,9%

«Super Star»: 9,1%

«Πολύ Μπλα Μπλα»: 9%