Η Ελεoνώρα Μελέτη στα νεανικά κοινά και ο Γιώργος Παπαδάκης στο σύνολο ήταν οι νικητές της Τετάρτης στην πολύ πρωινή ζώνη.

Αναλυτικά, η AGB έδεξε:

- Σύνολο

«Καλημέρα Ελλάδα»: 23,7%

«Κοινωνία Ώρα Mega»: 17,4%

«Καλημέρα»: 16,2%

«Πρωινή Ενημέρωση»: 11,6%

«Πρωινή Μελέτη»: 11%

«Πρώτη Γραμμή»: 7,8%

«Πάνω Στην Ώρα»: 7,3%

- Νεανικά κοινά

«Πρωινή Μελέτη»: 20,7%

«Καλημέρα Ελλάδα»: 18,4%

«Πάνω Στην Ώρα»: 17,4%

«Κοινωνία Ώρα Mega»: 9%

«Πρωινή Ενημέρωση»: 8,9%

«Καλημέρα»: 8,6%

«Πρώτη Γραμμή»: 7,3%