Πρώτο παρέμεινε το «Πρωινό mou» σε σύνολο και νεανικά κοινά την Τρίτη. Στα νεανικά κοινά ακολούθησε η Ελένη Μενεγάκη και στο σύνολο το «10 με 1 μαζί».


Νεανικά Κοινά


Πρωινό mou: 27,6%

Καφές με την Ελένη:20,6%

10 με 1 μαζί: 10,9%


Σύνολο


Πρωινό mou: 26,7%

10 με 1 μαζί: 16,2%

Καφές με την Ελένη: 13,3%