Περίπου στο 31,6% κινήθηκε το ��άββατο η τηλεθέαση στο σύνολο του Mega Σαββατοκύριακο, ενώ στα νεανικά κοινά ήταν στο 18,4%.

Την ίδια ώρα το Σαββατοκύριακο στη ΝΕΤ έκανε 20,8% στο σύνολο και 12,2 στα νεανικά κοινά.