Περίπου στα ίδια ποσοστά κυμάνθηκαν Χριστίνα Λαμπίρη και Κατερίνα Καραβάτου στην μεταξύ τους κόντρα στον ανταγωνισμό της μεσημβρινής ζώνης της Παρασκευής.

Το Superstar κινήθηκε από 9,5% μέχρι και 15,7% με αρκετές διακυμάνσεις και μέσο όρο κοντά στο 13%. Στο ίδιο περίπου ποσοστό κινήθηκε και το Κους Κους, που επίσης είχε πολλές διακυμάνσεις, με ανώτερο τέταρτο το 15% και κατώτερο το 8%.