Πρώτος στο σύνολο ήταν την Πέμπτη ο Γ. Παπαδάκης με τηλεθέαση 29,1%. Ακολούθησαν η «Κοινωνία ώρα Mega» με 18,4%, η «Πρωινή Ενημέρωση» της ΝΕΤ με 15,8%, η «Πρωινή Μελέτη» με 12,5%, η «Πρώτη Γραμμή» με 10 και το «Πάνω στην Ώρα» με 8.7%.

Στα νεανικά κοινά πρώτη ήταν η «Πρωινή Μελέτη» με 21,5% και ακολούθησαν η «Καλημέρα Ελλάδα» με 14,7%, το «Πάνω στην Ώρα» με 14,7% και ακολούθησαν με 10,5% η «Κοινωνία ώρα Mega», η «Πρωινή Ενημέρωση» της ΝΕΤ και η «Πρώτη Γραμμή».