Ίδια παρέμεινε και την Τετάρτη η κατάστασ�� με την τηλεθέαση στη μεσημεριανή ζώνη.

Το Πολύ Μπλα Μπλα κράτησε την πρωτιά στο σύνολο με 13,7%, ενώ το Κους Κους το Μεσημέρι παρέμεινε πρώτο στα νεανικά με 16,4%.

Αντίστοιχα το Πολύ Μπλα Μπλα έκανε 12,2% στα νεανικά και το Κους Κους 11,1% στο σύνολο.