Μπροστά στο σύνολο πέρασε την Τρίτη το Πολύ Μπλα Μπλα με τηλεθέαση 11,7%, ενώ την ίδια ώρα το Κους Κους έκανε μέση τηλεθέαση 11.

Στα νεανικά κοινά το Κους Κους είχε τηλεθέαση 15,8%, ενώ το Πολύ Μπλα Μπλα 9,7%.