Προτελευταία εκπομπή για το Μες στην καλή χαρά ήταν η χθεσινή στην οποία και έκανε 16,01% περίπου στο σύνολο…