Πρώτο σε σύνολο και νεανικά κοινά τερμάτισε το «Δέστε τους».

Αναλυτικά, το «ραβασάκι» της AGB έδειξε τα εξής:

Στο σύνολο:

«Δέστε τους»: 17,2%

«Αξίζει να το Ζεις»: 15,3%

«Όσο υπάρχουν άνθρωποι»: 10,4%

Στα νεανικά κοινά (15-44):

«Δέστε τους»: 23,5%

«Αξίζει να το Ζεις»: 10,9%

«Όσο υπάρχουν άνθρωποι»: 7,7%